Villaträdgård i Stenkullen

En 3000 kvadratmeter stor villaträdgård. Önskemålet vara att skapa en spännande trädgård i en tidigare orörd natur kring huset.

entre

plantering vid berg

översiktsvy