Nyskapad trädgård med sluttande tomt

Nybyggt hus strax utanför Alingsås i skogs- och hagmiljö, med mycket brant tomt. Här vill man skapa en lättskött trädgård harmoni där det strama moderna smälter in i den omgivande naturen. En trädgård med vackra stenläggningar av granit och skiffer, och planteringar som ger karaktär och mjuka övergångar till naturen.

före2 Före 1

Gräsmattan före Br Muren under arbete Br

Gräsmattan under arbete Br Gräsmattan mot skogen

Framsidan nyplanterad Framsidan och parkeringen Br

Uteplatsen i skiffer och granit Uteplatsen  Br

Skiffer kantat med granit Kullersten vid uppfartsvägen

Rosor mot muren Slänten planterad